Nyheder
Galleri
Video

Præmier
Dueslaget
Slagledelse
Pris & Deltagelse
Auktion
Trænings- & Finaleplan
Træningsstationer
Duecam
Links


Forsiden

  Præmier

Præmier Danish Pigeon Race 2019
Finale Göttingen, Lørdag 24. august 2019

1. præmie kr. 375.000 + vandrepokal + pokal + diplom + duebillede
2. præmie kr. 150.000 + pokal + diplom
3. præmie kr. 75.000 + pokal + diplom
4. præmie kr. 45.000
5. præmie kr. 22.500
6. præmie kr. 9.000
7-10. præmie kr. 5.250
11-20 præmie kr. 4.000
21-30. præmie kr. 3.750
31-50. præmie kr. 2.500
51-70. præmie kr. 1.500
71-100. præmie Gavekort 1 unge DAPIRACE 2020


HOT-SPOT Flyvninger
Der udpeges i år 5 flyvninger + finalen som HOT-SPOT Flyvninger, som fremgår af trænings- og flyveplanen.
Disse flyvninger indgår også i ES-due konkurrencen. Disse flyvninger er kendetegnet ved at være længere end 80 km. På hver HOT-SPOT Flyvning udsættes kr. 2.250 til vinderen af denne flyvning - dvs. alle duer, som sættes ind på disse flyvninger kan vinde denne præmie.

ES-due konkurrence (bedste sammenlagt på de 5 HOT-SPOT flyvninger + finalen - dvs. korteste tilbagelagte tid)
1. præmie kr. 37.500 + pokal
2. præmie kr. 22.500
3. præmie kr. 7.500Præmier vundet på flyvninger udleveres på finaledagen. Øvrige præmier, som ikke afhentes på finaledagen overføres til deltagernes bankkonto.
Det er naturligvis kun aktive duer (markeret med grøn prik) - hvor deltager har betalt deltagergebyret - der kan vinde præmier.

Katastrofe-flyvning

Dette er ikke noget, vi håber, vil ske, men for at undgå enhver diskussion... Såfremt det skulle ske at ikke alle præmier bliver uddelt som følge af, at vi faar en katastrofe flyvning, hvor duerne ikke kommer hjem vil der ske følgende med pengepræmierne:

De pengepræmier, der ikke uddeles vil blive overført til det efterfølgende år. Disse penge indgår således i præmiebudgettet til det efterfølgende år.

I tilfælde af, at vi igen ikke har mulighed for at afvikle flyvningen, eks. sygdom eller som 2002 Newcastle-disease eller lign. Vil den samlede præmiesum blive overført til efterfølgende år.
Hvis flyvningen ikke afvikles vil de deltagere, der har duer på slaget ved afsendelse til finalen få muligheden for at sende en anden due vederlagsfrit det efterfølgende år.

Evt. tvivlsspørgsmål afgøres suverænt af arrangørerne.