Nyheder
Galleri
Video

Præmier
Dueslaget
Slagledelse
Pris & Deltagelse
Auktion
Trænings- & Finaleplan
Træningsstationer
Duecam
Links


Forsiden

  Slagledelse & Info

Slaget bliver i år ledet af en stor gruppe kompetente brevduefolk:

Fra venstre mod højre: Martin Hansen, Christian Hansen, Paul McBurnie, Kent Olsen, Morten Carstensen, Henrik Meldgaard, Birger Kloock plus Evald Christensen og Thomas Carstensen (ikke på billedet).

Der er udarbejdet en nøje afstemt foderplan og træningsplan, hvilket skulle sikre den optimale forplejning og forberedelse til den afsluttende flyvedag fra Göttingen.

Ungerne vil blive fodret og plejet efter alle kunstens regler. I løbet af sæsonen vil duerne blive undersøgt af den kendte dyrlæge hollandske Henk de Weerd fra Belgica de Weerd, der vil undersøge gødning og lave bakterielle undersøgelser, samt følge sundhedstilstanden på slaget.

Ud over den daglige træning omkring slaget, vil ungerne bliver trænet som følger:

18-22 gange træningsslip på 20-300 km.

Efter hvert træningsslip på mere end 20 km laves elektroniske udskrifter, der viser hvorledes ungerne er kommet hjem og også for at se status på, hvilke unger der evt. er borte. Disse træningsslip kan sammen med træningsplan, foderplan og andre informationer efterfølgende være at finde her på hjemmesiden.

Vi påregner at lave en opdatering af slagets bestand af duer hver 14. dag.

Fra d. 15. maj vil der ugentlig blive sendt informationer via hjemmesiden samt via email fra Brevduernes Venner. Informationer kan omhandle fakta fra slaget, herunder ungernes sundhedstilstand, træningsplaner mv.

Skulle du være interesseret i at besøge slaget i løbet af sæsonen kan dette også lade sig gøre, men udelukkende efter aftale med:
Paul McBurnie - Slagtelefon: +45 20 33 72 85
eller
Martin Hansen - mobiltlf. +45 21 24 68 86